ការបង្ហាញផលិតផលគំរូ

អំពី​ពួក​យើង

  • about

Shenzhen Light Sun Optoelectronics Technology Co., Ltd. បាននិងកំពុងផ្តោតលើអំពូល LED ឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2012។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ 10 ឆ្នាំក្នុងការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការផលិត និងទីផ្សារនៃផលិតផលអំពូល LED ដូចជាអំពូល LED ទេសភាព អំពូល LED ក្នុងដី អំពូល LED ពន្លឺទឹកជំនន់, អំពូល LED ជំហាន, ពន្លឺជញ្ជាំង LED, ចង្កៀងជាន់ LED ជាដើម។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស US